.

Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury

  • Oprava a obnova místních komunikací
  • Rozšiřování dětského hřiště u obecního úřadu
  • Vybudování bezdrátového rozhlasu
  • Oprava hráze rybníka
  • Inovace obecního úřadu a hasičské zbrojnice SDH
  • Vybudování kanalizace
  • Úprava stávajících a vybudování nových chodníků
  • Inovace koupaliště • Vybudování fotbalového hřiště
  • Vytvoření nových parkovacích míst