.

Bor u Skutče se nalézá v jihovýchodní části okresu Chrudim v poměrně členitém terénu skutečské pahorkatiny na okraji Českomoravské vrchoviny uprostřed přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Jedná se o množství pískovcových skal, která tvoří malebná údolí s nádhernými lesy, často využívanými sběrači borůvek, brusinek a hub.

Svou polohou se stal Bor u Skutče nejlepším východiskem do této oblasti. Najdeme ho severovýchodním směrem od obce Proseč a západním od města Litomyšl. Odtud vedou značené turistické cesty i cyklostezky směrem na východ k vlastním Toulavcovým maštalím a Městským maštalím, na západ k oblíbeným skalním útvarům Kolumbovo vejce, Kazatelna, Kříž a k přírodní rezervaci Pivnice.

Sousední obec Proseč je známá nejen výrobou a muzeem dýmek, ale i domkem, v němž žila a tvořila spisovatelka tohoto kraje Teréza Nováková. Tento bývalý městys vznikl mýcením pohraničního Hvozdu na území patřícím benediktinskému klášteru v Podlažicích při stezce na Moravu pravděpodobně nejpozději na začátku 13. století. Domníváme se, že v tuto dobu vznikla i naše obec, protože první zmínky o Boru jej uvádějí jako součást Proseče. Ale písemný doklad o obci je až z roku 1559, kdy patřila podlažickému klášteru.

V současné době zde žije asi 170 místních obyvatel, navíc přibývá i zájemců využívajících chat a chalup k letnímu pobytu. Do katastru obce patří i Pasíčka a část Vranic a Borek.